Konstituering af bestyrelsen 2019

 

 Bestyrelsen ser efter generalforsamlingen pr. 6. oktober 2019    således ud:

Formand              Bente Kaspersen, telf.:21667303

Næstformand         Birgit Hansen, telf: 31417749

Sekretær               Bente Jørgensen, telf.: 61994195  

Kasser                    Hanne Kobbernagel, telf.: 22140824

Medlem                  Kirsten Frederiksen, telf.: 25366887

Medlem                  Kirsen Nyborg, telf.: 41505238